Dr Branka Vuksanović


Ime: Branka
Prezime: Vuksanović
Datum rođenja: April 26th, 1953.
Mesto rođenja: Sisak, Republika Hrvatska
Bračni status: Udata
Državljanstvo: Srpsko

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1977. godine
Položila specijalistički ispit iz pedijatrije, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, 1990. godine
Sertifikat Dečije klinike u Novom Sadu za ultrazvučne preglede kukova kod novorođenčadi, 2005. godine
Radno iskustvo: Kao lekar opšte prakse radila u medicini rada pri bolnici “Dr Dragiša Mišović” u periodu 1979.-1980. godine
U periodu 1980.-1986, godine radila pri domu zdravlja “Dr Simo Milošević” kao lekar opšte prakse
U periodu 1986.-1990. na Univerzitetskoj dečijoj klinici završila specijalizaciju iz pedijatrije I stekla zvanje specijalista pedijatrije
Nakon specijalizacije zaposlena u domu zdravlja “Dr Simo Miloševic” u Žarkovu kao specijalista pedijatrije na predškolskom odelenju