Red. Br.Naziv uslugeCena
1Pedijatrijski pregled prvi3000
2Kontrolni pedijatrijski pregled2000
3Pedijatrijski pregled akcija prvi2400
4Kontrolni pedijatrijski pregled akcija1600
5Konsultativni pregled prvi4000
6Kontrolni konsultantski pregled2500
7Konsultativni pregled akcija3200
8Kontrolni konsultativni pregled akcija2000
9Pedijatrijski pregled pacijenti dr S akcija1500
10Pregled logopeda3000
11Tretman logopeda 30 min.1800
12Tretman logopeda 60 min.3200
13Pregled fizijatra prvi3000
14Pregled fizijatra kontrolni2000
15Fizikalna terapija u ordinaciji 45 min.2500
16Fizikalna terapija kod kuce 45 min.4000
17UZ pregled abdomena i urotrakta3000
18UZ pregled abdomena i urotrakta akcija utorkom2000
19UZ pregled kukova2500
20UZ pregled kukova akcija ponedeljkom1800
21Sistematski pregled u 1 godini. Merenje td tm uz kukova otoskopski pregled oksimetrija5000
22Obrada previjanje rane skidanje konaca1500
23Infuzija intravenska terapija2000
24Intramuskularno davanje Longacef 1 gr1000
25Intramuskularno davanje Longacef 2 gr1500
26Intramuskularno davanje penicilina500
27Intramuskularno davanje terapije500
28Davanje potvrda o zdravlju skola ekskurzije i sl.400
29Lekarsko uverenje na obrscu SLD2000
30Lekarsko uverenje na obrscu SLD skola1000
31Pregled ORL sa timpanometrijom4000
32Inhalacija u ambulanti300
33Iznajmljivanje Inhalatora 1 dan500
34Psihodijagnostika - Savet4000
35Psihološki tretman3500