Marija Stošić


Ime: Marija
Prezime: Stošić

Obrazovanje:
Srednja medicinska skola, ginekolosko-akuserska sestra, 2000-2004
Fakultet za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, 2005-2010
Applied Behavior Anaysis ABA , Florida Institute of Tehnology-zavrsila studije, ostao rad za dobijanje licence kao BCBA terapeut.
Radno iskustvo:
Staziranje u Domu Zdravlja, Novi Beograd, 2010-2011
Centar za Edukaciju “Logoigrica” 2011-2015
Prakticna obuka za ABA metod u Behavior Analysis Center for Autism, Zionsville, Indianapolis, USA( rad sa strucnjacima dr.Barbara Ecsh, Megan Miler, BCBA), Februar-April, 2013
Prakticna obuka za ABA metod u Behavior Analysisi Center for Autism, Zionsville, Indianapolis , USA ( rad sa srtucnjacima Dr. Barbara Ecsh, dr, John Ecsh, Ann Dorlet, BCBA, Jun-Avgust, 2014
Trening za “JASPER” metodu ( on line ) koja se koristi kod dece sa autizmom sa Ph.D, Stephanie Shire, Kasari Lab,