prim dr Radomir Cvetković


Ime: Radomir
Prezime: Cvetković

Obrazovanje:
– Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1969 god.
– Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “dr Vukan Čupić” Novi Beograd. 1979 god.
Ostala usavršavanja:
– Završio školu ultrazvuka o ranoj dijagnostici razvojnog poremećaja kuka u Kragujevcu. Praktični na ortopedskoj klinici u Novom Sadu 1998 god.
– Ultrasonografiju abdomena 2005 god. u Vrnjačkoj Banji.
Radno iskustvo:
– Medicinski centar Vranje, Dom Zdravlja Bujanovac od 1969-1981 god.
– Dom Zdravlja “Novi Beograd”, dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 1981-2006 god.
Publikacije:
– Autor je 15 i koautor 13 radova kao i učesnik brojnih kongresa i simpozijuma pedijatrije