Ljubica Bogetić


Ime: Ljubica
Prezime: Bogetić

MA psiholog, pedagog, psihoterapeut, hipnoterapeut, član udruženja transakcionih analitičara i psihoterapeuta Srbije i osnivač EOS CENTRA ZA PRIMENJUENU PSIHOLOGIJU, saradnik Psihopolis instituta, udruženja Sekstin i Centra Krugovi.
Pohađala je višegodišnje edukacije iz transakcione anlize, hipnoterapije, transpersonalne terapije kao i specijlističke seminare u radu sa decom, roditeljima i adolescentima….
Ima višegodišnje iskustvo uvođenju radionica i treninga od čega ima i autorski program:
TRENING ZA RODITELJE – DETE POBEDNIK,
TRENING SOCIJALNIH VEŠTINA
PSIHOGIMNASTIKA.
Autor je brojnih tekstova iz primenene psihologije, a neke od njih možete čitati na sajtu EOS centra – www.eoscentar.com, ili slušati na youtube kanalu Eos primenena psihologija. Autor je brojnih meditacija, afirmacija i hipnoterapiskih seansi koje možete videti na ovom blogu.
Redovano izlaže svoje radove na Kongresu psihoterapeuta Srbije.
Polje istraživanje i interesovanja su joj psihodinamika unutar porodice i njen uticaj na formiranje ličnosti i odluka koje čovek kasnije donosi u životu.
U radu sa klijentima ima holistički pristup ljudskom biću sagledavajući celokupan kontekst iz koga osoba dolazi i u odnosu na to postavlja optimalne cijleve tretmana, pomažući im da otkriju svoj životni smisao, postave ciljeve i ostvare se u onome što žele da postignu u životu, odnosni da postanu životni pobednici.
Razvila je uspešnu integraciju transakcione analize, hipnoterapije i transpersonalne terapije.
Upešno obavlja terapiju dece, adolescenata i roditelja u cilju poboljšanja odnosa unutar porodice i postavljanje optimalnih ciljeva vaspitanja u skladu sa individualnim potencijalima deteta.

OBLASTI RADA – Savetovanje roditelja i dece:
– Opsesivna vezanost za majku
– Faze negacije i napadi besa kod dece
– Agresivnst kod dece
– Teškoće sa koncentacijom i otežano učenje
– Prevencija bolesti zavisnosti
– Problemi adolescencije