Klub zdravlja je dobrovoljno ,neprofitabilno udruženje građana sa ciljem očuvanja zdravlja dece i porodice,odnosno detekcija i demistifikacija stresa i stresogenih situacija. U.Pronalaženje puteva, za prevazilaženje i učenje mera i postupaka za blokiranje i izbegavanje stresa i posledice stresa.
Brojni faktori utiću na pojavu stresa :brzi tempo života,borba za zaradu,trnzicija kapitala,promena sistema života,svetska globalizacija ,lokalni ratovi , međuetnički sukobi,saobraćaj ,ekstenzivna proizvodnja hrane,manjak vitamina i minerala u ishrani,uticaj elektromagnetnih zračenja ,promena ekosistema, problem pitke zdrave vode.
Svi nabrojani faktori deluju na ljudski organizam izazivajući stres odnosno stresogeni sindrom, najosetljivijia grupacija zbog svoje biološke nezrelosti su deca zbog specifičnosti dečjeg  organizama.Imajući u vidu da je dete biološki vezano za porodicu nemoguće je pratiti i prevenirati  stres samokod deteta već je to neophodno činiti u sklopu porodice i ekookruženja.
Udruženje će se baviti analizom  uzroka  ,putevima njihovog delovanja,stresogenim promenama u organizmu  i njihovim posledicama .Mogućnostima prevencije,zaštitom i otklanjanjem negativnih posledica stresa.Naime stres  će kod raznih grupacija i jedinki dati različita oštećenja ,oboljenja, jer je poznata činjenica da je individualna reakcija na stresogene faktore. Tako imamo činjenice da stresni nadražaj može da izazoverazna oboljenja:1.maligna oboljenja2.kardiovaskularna oboljenja3.psihička oboljenja4degerativna oboljenja5.aplastična oboljenja6.gojaznost7.mentalna anoreksija8.metabolička oboljenja itd.
Sobzirom na heterogenost uzročnika neophodan je multidisciplinarni pristup u uočavanju i detekciji uzročnika i načina  njihovog delovanja na organizam.
Sredstva i metode za sprečavanje, otklanjanje i eliminaciju čtetnih uzročnika:
1. Izrada projekata za praćenje, detekciju,grupisanje  uzročnika.Analiza ekpresije na decu i porodicu,načini prevencije i metodologija eliminisanja posledica.
2. Zdrav stil života :
Savetovalište, škola zdravog načina ishrane uključujući i adekvatnu primenu i značaj dopunjivača ishrane.
Pravilno disanje,značaj i vežbe disanja.
Voda, značaj vode,poruka i energija vode,aparati za preradu i bioaktivizaciju zdrave vode.
Relaks program,masaža,fitnes ,biostimulacija ,relaks masaža,škola automasaže i autobiostimulacije.
Detoksikacija.
Elektromagnetna polja,elektromagnetna zračenja suština,značaj, metode i sredstva zaštite, demostracija,način korišćenja i saveti okvalitetu zaštitnih sredstava te provera kvaliteta.
Pomoć i učešće u izradi antistresogenog Nacionalnog programa.
Udruženje ima za cilj holistički pristup u rešavanju problema stresa i uticaja na zdravlje dece i porodice i propagiranje INTEGRATIVNE MEDICINE,medicine 21 veka.
Promocija i prezentacija brojnih komplementarnih grana  medicine, tradicionalne medicine podizanje svesti o njihovim mogućnostima ,praksi i pozitivnim rezultatima.
Besumnje da će Homeopatija, BMRT dijagnostika i terapija,Akupunktura ,mentaalna terapija po metodi Temeljnikov,Akupresura , Atlaso terapija ,Masaža  i još druge grane  komplementarne Medicine imati sve veći značaj zbog njihovih komparativnih prednosti i efekata na ljudski organizam.
Izrada savetovališta za zdravi stil života,utvrdjivanje kvaliteta ,ishrane ,zdravlja  Biomikroskopski verifikacija adekvatnosti ishrane ,kvaliteta krvi i elemenata u njoj ( Er,Le , plazme ,itd…)

Osnivači udruženja GRUPE GRAĐANA  KZ-KLUB ZDRAVLJA :
1. Dr Srboljub Stajić MD,pedijatar
2. Dipl.Ing.Dragan Stajić,informatičar
3. Ljubomir Stajić,reditelj
4. Jadranka K Stajić
5. Danijela R. Lepojević Stefanović
6. Dr Miodrag Lepojević St.D
7. Dinka M. Ognjenović ,menadžer pomorstva
8. Branislav M. Janać,apsolvent medicine
9.          Dr Jelena Gibača St.
10. Prof Dr Sci Slobodan Đ. Anđelković ,ekonomista
11. Saša A. Erčević,med. tehničar
12. Dr Mr.Sci.Aleksandra Bukumirović MD
13. Branko T. Stefanović,ekonomista
14. Dr Rajko Jovičić MD,dermatolog
15. Aleksandra Radovanović,homeopata
16. Dr Sci Doc. Petar Ivanovski MD,pedijatar-hematolog
17. Dr Verica Ivanovski-Dragojević MD,ginekolog
18. Stevan Polovina,menadžer

Dana 06.07.2009 g na svojoj osnivčkoj skupštini KZ izabrao je svoje upravne organe presednika udruženja  i tri potpresednika  kao i upravni odbor od 7 članova ,nadzorni odbor od 3 člana i komisiju za vodjenje finansija od tri člana i generalnog sekretara udruženja.

UDRUŽENJE KLUB ZDRAVLJA:
PREDSEDNIK UDRUŽENJA
Dr Srboljub Stajić MD

POTPRESEDNICI:
Dr Sci.Prof.Ekon.Slobodan Anđelković
Doc.Dr Petar Ivanovski
Stevan Polovina mendžer

GENERALNI SEKRETAR
Ljubomir Stajić,reditelj
UPRAVNI ODBOR:
1.  Dr Srboljub Stajić MD
2 . Dr Sci.Prof.Slobodan Andjelković
3. Dr Doc.Petar Ivanovski MD
4. Stevan Polovina ,menadžer
5. Dr Danijela Lepojević-Stefanović MD
6. Dr Mr.Sci.Aleksandra Bukumirović MD
7. Stevan Polovina, menadžer
8. Aleksandra Radovanović,homeopata
9. Dr.Rajko Jovičić

NADZORNI ODBOR:
1.DR Verica Ivanovski-Dragojević MD,ginekolog
2.Jadranka Stajić
3.Dipl.Ing.Inf. Dragan Stajić

Komisija  za praćenje finansija
1.Petar Damnjanović, ekonomista
2.Jadranka Stajić,ekon.tehničar
3.Branko Stefanović ,ekonomista

Beograd,
06.07.2009 g.

Overivač zapisnika
Jadranka K. Stajić