PRIMUM NON NOCERE / PRIMARNO NE ŠKODITI/

Aktom rođenja dete dolazi na ovaj svet. Na kratkom putu kroz porođajni kanal dete je izloženo rizku koji je jednak putu kosmonauta u kosmos, trpeći strahovit pritisak. Međutim taj pritisak ima i svoju dobru stranu jer u plućima istiskuje surfactant factor koji pomaže odlepljivanje alveola i omogućuje prvi udah, plač. Prvi plač deteta je plač radosti i početak života. Istovremeno počinje zatvaranje duktusa, presecanjem pupčanika prestaje dotok plazmatskog kiseonika, dete diše svojim plućima i dolazi do fizičkog odvajanja majke i deteta. Novorođenče: rodjenjem prestaje fizička veza ali duhovno, mentalno preko svojih frekvenci ta veza ostaje doživotno. Dete se oseća najsigurnije kada čuje i oseća otkucaje majčinog srca, a otac držanjem svog deteta u predelu srca uspostavlja harmonizaciju i ljubav sa svojim detetom.
Dete dolazi na svet sa svim potencijalima zdravog života ali sve to mora da prođe kroz faze rasta, razvoja ali i procesa sazrevanja.
Pravilnom ishranom, negom deteta ,ljubavlju roditelja i vaspitanjem stimulišemo da deta optimalno razvije sve ono što je Božja volja dala detetu.
Ljudski organizam je savršen treba poštovati sve potencijale ali pod uslovom da svojim činjenjem mi ne kvarimo. A pravilnom ishranom, zdravom vodom hranimo svoj organizam i da dišemo čist vazduh bogat kiseonikom, budemo fizički aktivni i mentalno pozitivni sa ljubavlju prema svima da bi obezbedili sebi dug i zdrav život.
Velika industrijalizacija nametnula je druge parameter življenja i to u veoma kratkom period tako da su se bitno promenili mnogi uslovi življenja. U vazduhu imamo da je procenat kiseonika za 130 godina pao duplo, da u hrani imamo za 70% manje vitamina ali u istom procentu pa i više manjak mineral i oligoelemenata koji su neophodni za zdrav život. Ako ovome dodamo zagađenje vazduha, vode, povećanje elektromagnetnog zračenja, imamo pojavu većeg broja teških oboljenja koja ugrožavaju naš organizam. Period od 130 godina je veoma kratak za bitne prmene, da je taj process trajao 500 do 600 godina mi bi smo mogli znatno da reprogramiramo svoje gene i prilagodimo se novonastaloj situacji mnogo više.
Pedijatrijska ordinacija sa svojim iskusnim pedinatrima trudi se da svojim pacijentima pruži pravilne savete za ishranu, negu ali za prevenciju dijagnostiku i lečenje kako najsavremenijim dostignucima savremene medicine a shodno tome i po zakonskim propisima koristeći iskustva i znanja pedijatara iz oblasti homeopatije, kvantne medicine i akupunkture trudeći se da kroz integrativan pristup obezbedi najbolje svojim pacijentima poštujući osnovni princip medicinske etike: MEDICUS CURANT NATURA SANATA / LEKAR POMAŽE PRIRODA SANIRA/